PROBLEMES AMB ELS SEUS LLOGATERS?

CHRYSOL li ofereix SOLUCIONS

ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES

La filosofia de CHRYSOL VALUE és oferir als nostres clients un servei integral immobiliari.
El departament d’ADMINISTRACIÓ s’encarrega de realitzar una gestió global dels seus immobles.

Manteniment immoble
i gestió d’incidències

Cerca de
llogaters

Assessorament jurídic procés arrendament

Comunicació amb
llogaters

Gestió de cobraments i impagaments,
control venciments

Gestió fiances, assegurances
i subministraments

Manteniment immoble
i gestió d’incidències

Cerca de
llogaters

Assessorament jurídic
procés arrendament

Comunicació amb
llogaters

Gestió de cobraments i impagaments,
control venciments

Gestió fiances, assegurances
y i subministraments

VOL SABER MÉS? CONTACTE AMB NOSALTRES.